Elindulás

2014.05.08 16:48
11. rész   Az első igehirdetésre a Fil.1,27. és 2,15.16. –ban leírt Igéket választottam. “Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár odamegyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy Lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az...
2014.05.08 16:49
12. rész VIII.További kutatás Egy kölcsönzött autóval, és egy holminkkal megrakott vontatóval elhagytuk Bassemert. Az Andrews egyetemre érkezésünk után, egy diák-lakásba költöztünk, és újra felkészültünk a diák-életre. Gyermekeink az egyetemhez tartozó népiskolába jártak. Noha már egy teológusi...
2014.05.08 16:49
13. rész   Az adventistákat is megtanultam szeretni. A szeretet a megértéssel csak növekszik. Gyakran olyanok, akiket kevésbé látunk szeretetre méltónak, és szeretetteljesnek, szeretetünk tárgyává lesznek, ha megértjük őket. Felfedeztem, hogy az adventisták többnyire kiváló emberek, hitükben,...
2014.05.08 16:50
14. rész IX.Isten jóváhagyásával kísért döntésem Az első pillanatra ez a cím azt a benyomást keltheti, mintha cselekvésemért a felelősséget Istenre hárítanám, és mindent Néki tulajdonítanék. Amit tettem, azért nem akarom mentegetni magam. Azonban a legcsekélyebb mértékben sem kételkedem abban, hogy...
2014.05.08 16:50
15. rész Különösen érdekelt még az adventista teológia úrvacsoráról szóló tanítása. Kor.I.11, kimutatja, hogy Krisztus az Úrvacsora ünnepén jelen van. Azonban a bornak és kenyérnek Krisztus testévé és vérévé való átváltozása, melyet a római katolikus tan képvisel, nem olvasható ki az úrvacsorai...
2014.05.08 16:51
    16. rész Fogadalom és győzelem Egy szótár a fogadalom szót úgy határozza meg, mint “ünnepélyes ígéret”-et, különösen Isten vagy istenség iránt: egy eskü, mely által valamilyen cselekvéshez, szolgálathoz vagy állapothoz oda szenteli vagy oda adja magát a fogadalmat...
2014.05.08 16:51
17. rész   Az üdvbizonyosság Isten iránti bizalmunkból fakad. A tékozló fiú addig nem volt biztos atyja szeretete és saját fiúsága felől, míg haza nem tért és atyja szeretete felől nem nyert meggyőződést. Amikor a tékozló fiú hazatért, atyja nem tett fel néki keresztkérdéseket. Nem kérdezte,...
2014.05.08 16:52
18. rész A tenger-öböl fehér homok-strandján volt alkalmam gondolkozni és imádkozni. Ismételten átgondoltam az egyes érveket, és összehasonlítottam az adventista közösség teológiáját és életformáját a lutheránussal. Úgy gondoltam, hogy egy nagyon nehéz döntés előtt állok, azonban egyáltalán nem...
2014.05.08 16:52
19. rész XIII.Új kezdet 1968 késő nyarának ama eseményteljes szombatja óta sok minden történt az életemben. Az út nem volt könnyű, azonban csak a Krisztusnak való teljes átadás és az Ő uralmának feltétlen elfogadása által találhatunk békességet és biztonságot. Csak ha így imádkozunk: “Nem amint én...
2014.05.08 16:53
20. rész   Az emberi történelem utolsó napjaiban az igazság nagy fontossággal bír majd. Minden más emberi kapcsolaton és vonzalmon túl, elsőbbséggel kell bírnia. Kritikus idők kritikus döntéseket kívánnak meg. Az igazság után vágyakozni kell, és keresni kell azt. A zsoltáros így...
<< 1 | 2 | 3 >>