Könyvek

  Dr. VICTOR JÁNOS /1888-1954/   E T I K A         Előadta: Dr. Victor János, a budapesti ref. teol. akad. ny. r. tanára.   Magánhasználatra szánt kézirat.     Kiadja: A Református Teológiai Akadémia kurzustára Budapest, 1952.     TARTALOM I....
<< 1 | 2