Érdekességek a bibliából

2014.02.27 12:59
  Ha szeptember, akkor iskola. Egy hosszú időszak az ember életében, ami életünk jelentős hányadát felöleli. Ezért sem közömbös, hogy milyen érzésekkel indul gyermekünk az iskola felé. Más-más módon segíthetünk az iskolásoknak, akik nemcsak karakterre, hanem életkorra is különbözők. Néhány...
2014.02.27 12:52
Tökéletes megoldás minden problémára Jézus második eljövetele   Nagyítóval kell keresni azt az embert, akinek nincs problémája, aki gondtalan, és tökéletes boldogságban él. Sokkal könnyebben találunk olyanokat, akik valamilyen gonddal, nehézséggel küzdenek, szeretnének azokon valahogy úrrá...
2014.02.27 12:24
Néha csak néhány perc vagy óra kell ahhoz, hogy minden megváltozzon. Egy ismerősömről a héten tudtam meg, hogy súlyos beteg. Ő is csak néhány napja tudja… Ha két héttel ezelőtt találkozunk, vidám, tetterős, terveket szövő, tevékeny embert látok magam előtt. Most megtört, látszik rajta, hogy beteg....
2014.02.27 12:23
Ez a történet nászutasokról szól. A fiatalok szülei azzal ajándékozták meg gyermekeiket, hogy egy nagyon drága lakosztályt béreltek számukra egy előkelő szállodában a nászéjszakára. Megtörtént az esküvő, a vacsora, s a fiatalok alig várták, hogy a vendégek eloszoljanak, s birtokba vehessék a...
2014.02.27 11:59
„A lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, HŰSÉG, mértékletesség.” (Galata 5:22.)   Az ünnepet nem a díszlet teszi ünnepe, hanem a belőlünk áradó szeretet. A szeretet egyik legszebb kifejezése a hűségben nyilvánul meg. Ez a szó, és amit takar, mintha feledésbe...
2014.02.27 11:57
Felfedezések a próféciákban   Jézus Krisztus szenvedése, halála és feltámadása Jézus szenvedését és megaláztatását Ésaiás próféta 7 évszázaddal korábban leírta. Nézzünk meg írásaiból néhány szemelvényt! “Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely...
2014.02.27 11:56
Felfedezések a próféciákban   A napkeleti bölcsek csodálkozása     A napkeleti bölcsek polihisztorok voltak, mint koruk tudós emberei általában. Egyéb tudományok mellett a csillagok vizsgálatával, megfigyelésével is foglalkoztak. Jézus születése idején feltűnt egy ismeretlen csillag....
2014.02.27 11:55
Felfedezések a próféciákban   Világunk légörvényben Amikor először ültem repülőgépen, szorongás fogott el. Ezt táplálta a sok történet amit előző este hallottam a repülőgépek műszaki hibájáról. Bizonyára mindenki tisztában van azzal, hogy kockázatos dolog repülőre ülni. Arra talán kevesen...
2014.02.27 11:55
Felfedezések a próféciákban   Előre megírt életrajz Híres emberek életrajzát sok esetben már életükben elkezdik írni, s haláluk után fejezik be. Másokét, akiket a kortársaik nem ismertek el, haláluk után, különböző dokumentumok, visszaemlékezések alapján állítják...
2014.02.27 11:54
Felfedezések a próféciákban   A két szövetség határán Csend volt a Mennyben. Minden szempár a Földre tekintett. Éva ott állt a tiltott fa tövében és a kígyóval beszélt. Az angyalok lélegzetvisszafojtva figyelték a fejleményeket. Szerették volna, ha Éva ellenáll a kísértésnek. Isten amikor...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>