Apostolokról

2014.03.03 11:49
Az emberek között talán a legnagyobb zűrzavart az okozza, ahogyan a halál utáni állapotról gondolkodnak. Különféle felfogással találkozhatunk. Az igazi jó választ a Biblia tartalmazza, hiszen Isten tudja a legjobban, mi történik az emberrel, ha...
2014.03.03 11:48
A szem a lélek tükre. Ha bánatosak, haragosak vagyunk, ez meglátszik arckifejezésünkön. A mosolyunk arról árulkodik, hogy boldogok és kiegyensúlyozottak vagyunk.             Ha egy gyermek minden szükséges dolgot megkap szüleitől, ha látja,...
2014.03.03 11:48
Istennek gondja van a családra. Az Ő terve az, hogy az emberek családokban egymást boldogítva éljenek. A család a társadalom legkisebb egysége, sejtje.             A család feje a férj, az apa. Első hallásra úgy tűnik, hogy ő a “főnök”,...
2014.03.03 11:47
Pál apostol idejében még javában tartott a rabszolgaság. Aki erre a sorsra jutott, nem sok reménye lehetett. Ha csak egy módja volt, igyekezett megszökni, ami azonban nem volt könnyű. Ebben az időben élt Onézimus rabszolga, aki Filemonnál szolgált. A rabszolga az első adandó alkalommal megszökött....
2014.03.03 11:47
Pál apostol levelet írt Timóteusnak. Levelében tanácsokat, útmutatást adott fiatal munkatársának.             Egyik intését így olvashatjuk: „Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a...
2014.03.03 11:34
Cezáreában, nem messze Joppétól, élt Kornélius százados. Jámbor és istenfélő volt, bőkezűen adakozott, és imádkozó életet élt. Kornéliusnál megjelent Isten angyala, és azt mondta, hogy hívassa magához Pétert. Kornélius nem sokat tűnődött, odahívott két szolgát, elmagyarázta feladatukat, és elküldte...
2014.03.03 11:33
Heródes elkezdett kegyetlenkedni a keresztényekkel. Elfogatta és kivégeztette Jakabot. A zsidó vezetőknek ez nagyon tetszett. Heródes újabb örömet akart szerezni, ezért elfogatta Pétert. Bezáratta a börtönbe, és négyszer négy tagból álló őrséggel őriztette. Mivel akkor ünnep volt, úgy gondolta,...
2014.03.03 11:33
Péter látogatást tett a vidéki gyülekezeteknél. Elment Liddába. Ott találkozott egy emberrel, aki nyolc év óta ágyban feküdt, mert gutaütés érte. Teljesen béna volt. Ezt az embert Éneásnak hívták. Péter így szólt hozzá: Éneás! Gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus! Kelj fel, és vesd meg az...
2014.03.03 11:32
Saullal már egyszer találkoztunk. A kivégzőosztag ruháira vigyázott István vértanú megkövezésekor.             Nagy szorgalommal üldözte a keresztényeket, mert meg volt győződve, hogy Istent szolgálja azzal, ha a keresztényeket bebörtönözteti....
2014.03.03 11:31
Fülöp - István diakónustársa volt. Hasonló módon ő is Isten eszköze volt, aki által csodák és jelek történtek.             Samáriában élt egy Simon nevű mágus. Befolyást gyakorolt varázslásaival az emberekre. Ezeket a praktikákat az ördög...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>