Jézusról

2014.03.03 09:14
  Szereted, ha vendégek jönnek hozzátok? Örülsz, amikor ebédre vagy vacsorára hívtok barátokat vagy rokonokat. Bizony, nagyon kedves dolog ez. Az Úr Jézus is nagyon szerette a vendégeket. De ne vágjunk a dolgok elé.   Egy alkalommal Jézus, az ő tanítványaival leült egy domboldalon. A...
2014.03.03 09:13
              Jézus Jeruzsálemből a Juh kapun át hamarosan Bethesdához érkezett. Egy tó volt itt, ami kb. 60-70 m széles és 150 m hosszú. Sok beteg ült, vagy feküdt a víz partján, mert úgy gondolták, hogy aki a víz felzavarodása után...
2014.03.03 09:12
Ha ezt a címet olvasod, bizonyára Péter jut eszedbe, talán János vagy Pál apostol, akik valóban nagyon ügyes bizonyságtevők voltak. Bátran hirdették a Jézus Krisztusról szóló örömüzenetet. Ma azonban valaki másról szól a történet. Egy félénk, egyszerű asszonyról. Talán erőt merítesz Te is az ő...
2014.03.03 09:11
              A zsidó nép vezetői közül csak nagyon kevesen fogadták el Jézust. Legtöbben kételkedtek küldetésében. Sokan közülük mérgesek voltak, mert úgy érezték, Jézus elhódítja tőlük...
2014.03.03 09:10
  Jézus első csodája Kánában   János 2. fejezete alapján                 Jézus, miután felkészült szolgálatára, kiválasztott és elhívott 12 tanítványt. Ezek az emberek három és fél éven át közvetlenül mesterük közelében...
2014.01.08 15:28
Jézus gyermeksége Lukács 2: 41-52.             Jézus földi életének első tanítója Názáretben Mária volt. Tőle tanulta meg a szép történeteket és énekeket. Megtanulta a munka becsületét. József szorgalmas segítője volt. Megbízható, kedves...
2014.01.08 15:26
Simeon és Anna Lukács 2: 21-40. Simeon igaz, istenfélő ember, Jeruzsálemben élt. Kutatta a próféciákat, és szíve mélyén érezte, elérkezett a Messiás jövetelének ideje. Vajon meglátom-e még Őt? Hiszen egyre idősebb leszek – gondolta. Azonban a Szentlélektől kinyilatkoztatást kapott, hogy addig...
2014.01.08 15:25
  Kik várták érkezését? Lukács 2:8-20. Máté 2: 1-12. A Messiásra vonatkozó próféciákat nem mindenki szemlélte közömbösen. Voltak, akik kutatták az írásokat és figyelték az eseményeket. Az Úr Jézus születésének éjszakáján pásztorok vigyáztak nyájukra. Minden csendes volt. A nyáj pihent. A...
2014.01.08 15:23
Jézus megszületett             Jézus születése nem mindennapi eseményt volt. Egy napon Máriát, a gyönyörű fiatal lányt egy angyal - Gábriel – kereste fel Názáretben. Meglepő hírt közölt vele. Elmondta, hogy Isten Őt választotta ki. Így...
2014.01.02 11:44
              Isten életet teremtett földünkre. Létrehozta a világosságot, elválasztotta a vizeket a szárazföldtől, növényeket alkotott, felhelyezte az égboltra az égitesteket. A vizet halakkal, a levegőt madarakkal népesítette be....
<< 1 | 2 | 3 | 4