Tanulmányok

2016.11.13 19:25
Bajor László Róla beszéltek   Róla beszéltek a századok során, Bálám s utána tudós mágusok. „Induljatok el majd a csillag nyomán, ti, pársik, káldok, szírek, pártusok!” „Csillag származik Jákób törzsökéből, s felragyog majd egy sötét éjszakán. Királyi pálca támad Izráelből, s irányt mutat a...
2015.03.24 09:31
HETEDNAPI ADVENTISTÁK   ÉS   MÁS KERESZTÉNYEK   William G. Johsson   Adventist Review 2013, június 20.   Fordította: Szilvási József       A hetednapi adventisták kezdettől fogva úgy tekintettek magukra, mint egyedülálló népre, amit Isten hívott el, hogy egy...
2015.03.24 09:30
A zene és a Tízparancsolat (Eudydice V. Osterman, DMA; Professor of Music, Oakwood College, Author, What God Says About Music) 1. Ne imádj más Istent rajtam kívül… Bizonyságtételek I. 461. „A zenének otthonaikba való bevezetése, ahelyett, hogy megszentelődésre és lelkiségre buzdítana, arra vezet,...
2015.03.24 09:29
Tíz párhuzam a zsidók és a végidőben élő adventisták között   Az utóbbi időben sokat gondolkodtam népünkről, egyházamról, aminek már több éve tagja vagyok. Látom a pozitív erőfeszítéseket egyes testvéreim részéről, hogy igyekeznek, és valóban nagyon szép eredményeket érnek el a lélekmentés...
2015.03.24 09:28
Mini megagyülekezetek   Pár nappal ezelőtt hallgattam a Youtobe-n egy 10 000 fős (!) koreai kórust. Megdöbbentő volt. Egy karmester dirigálta ezt a stadionnyi énekest és zenészt. http://www.youtube.com/watch?v=paH0V6JLxSI   Minden valószínűség szerint nem úgy jött létre a kórus, hogy...
2015.03.23 20:18
  Az élet könyvéről, az ítéletről Felvetődhet a kérdés, hogy: I.A megtért, hívő emberek részesülnek-e ítéletben. 1.Elkerülhető az ítélet? Az alábbi két igehelyben arról van szó, hogy a megtért embereknek nem lesz része ítéletben? Nem! Az alábbi két igehelyben arról van szó, hogy a megtért...
2015.03.23 20:11
  Egyesülnek-e az egyházak? (Sípos Ete Álmos) Ezt a kérdést azért vetjük fel, mert úgy gondoljuk, valóban sok hívő embert foglalkoztat és izgat ez a téma.             Általában elmondható, hogy az embereknek egyre inkább elege van a...
2015.03.23 19:51
A szeretet jelentősége az ember életében   Sokak szerint a szeretet egy velünk született képesség. Ösztönösen ké­pesek vagyunk szeretni mindenféle nagyobb erőfeszítés nélkül. Valójában a szeretetet tanulni kell. Nehéz munkával érhetjük el, hogy a szeretet életünk ré­szévé váljon. Könnyen...
2015.03.23 19:46
  A hívő és a világ     Alapige: 2Krón 20,31 — 21,1 És uralkodott Jósáfát Júda felett. Harmincöt esztendős volt, amikor uralkodni kezdett, és uralkodott Jeruzsálemben huszonöt évig; és az ő anyjának neve Azuba volt, a Silhi leánya. És Járt Asának, az ő atyjának útjain, el nem...
2015.03.23 19:44
Bibliatanulmányozás JÉZUS MEGNYITOTTA ÉRTELMÜKET, HOGY ÉRTSÉK AZ ÍRÁSOKAT Lukács 24,45   Az evangéliumi keresztény gyülekezetek tagjaitól gyakran halljuk ezt az elkeseredett kérdést: „Miért nem értik meg az emberek a Biblia üzenetét, amikor az olyan világos?” Valóban olyan világos a...
1 | 2 | 3 >>