Apostolokról

2014.03.03 11:55
  Bizonyára hallottátok már a „farizeus” szót? Mivel a Biblia leginkább negatív előjellel beszél róluk, úgy gondoljuk, hogy gonosz emberek voltak, akik folytonosan valami rosszban sántikáltak. Nézzük, hogy mi is a valóság.             A...
2014.03.03 11:55
Jeruzsálem, a béke városa, sok ember számára különös jelentőséggel bír. Ezt a helyet a Megváltó lábnyomai és vércseppjei is megszentelték. Pál apostol, aki rajongott Istenért és népéért, szerette ezt a várost. Itt lett férfiúvá, miközben Gamálieltől tanult. Innen indult el Damaszkuszba, ahol...
2014.03.03 11:53
Pál apostolt és fogolytársait egy Julius nevű századosra bízták. Összegyűjtve a rábízott foglyokat, hajóba szálltak, hogy Rómába utazzanak. A széljárás nem kedvezett a hajózásnak, több hajót is igénybevettek, de így se jutottak el úti céljukhoz. Közben sok idő telt el, közeledett a tél, ami...
2014.03.03 11:53
Pál megszabadult a Jeruzsálemben reá leselkedő veszélytől. Istennek még terve volt vele. Olyan emberekhez is el kellett vinnie az evangéliumot, akikhez átlagember nem juthatott be.             Félix tiszttartó előtt Pál bizonyságot tett...
2014.03.03 11:52
A hajózás újból megindult, a százados és foglyai útra kelhettek Rómába. Egy hajó, amely Máltán telelt, fedélzetére vette a hajótörötteket, s elindultak Róma felé. Partraszállás után gyalog folytatták útjukat. Pál vegyes érzésekkel, gondolataiba merülve ballagott az akkori világ fővárosa felé. Nem...
2014.03.03 11:52
A sziget, ahová Pál apostol és utastársai jutottak, Málta szigete. A hajótöröttek vizesek átázottak, fáradtak és éhesek voltak. A szigeten barbárok, azaz egyszerű, műveletlen emberek éltek. Ők siettek a szerencsétlenül jártak...
2014.03.03 11:51
Amikor Jézus elbúcsúzott tanítványaitól, megbízta őket, hogy vigyék el a Róla szóló örömhírt szerte az egész világra.             Ez komoly erőfeszítést, bátorságot és kitartást igényelt. Hogyan tud az beszélni, aki nem szokott hozzá, hogy...
2014.03.03 11:51
Te nem érezted még úgy, hogy mintha két ember volna benned? Egyszer kedvesek, barátságosak, előzékenyek vagyunk, máskor haragszunk, morgunk, engedetlenek vagyunk. Miért? Miért van az, hogy gyönyörködünk Isten törvényében, egyetértünk vele, hogy az jó és szükséges, s ugyanakkor mégis áthágjuk, nem...
2014.03.03 11:50
Pál apostol sok levelet írt. Általában olyan gyülekezeteket keresett fel írásaival, akiket ismert. Azonban levelet írt Rómába is, mielőtt ott megfordult volna.             Levelében a keresztény hit alapjairól ír. Megfogalmazza, hogy mi az...
2014.03.03 11:49
Sokféle gyümölcs van a világon. Közös jellemzőjük, hogy csak időlegesek. Isten olyan gyümölcsöt kínál, amely soha nem fonnyad el, hanem örökké megmarad. „A Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.” Galata 5:22. Ha egy...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>