Jézusról

2014.03.03 10:59
Jairus tekintélyes zsidó vezető volt. Egy alkalommal aggódva, szomorúan kereste Jézust, és arra kérte, hogy menjen el vele, és gyógyítsa meg egyetlen kislányát, aki nagyon beteg.             Jézus azonnal elindult, de csak lassan haladhatott a...
2014.03.03 10:58
Az emberek szeretnek jó dolgokra visszaemlékezni. Az ötezer férfi, akiket Jézus ellátott étellel, szép emlékként őrizték az alkalmat. Vágytak arra, hogy megismétlődjön. Jézus ismerte a szándékukat. Azonban Ő nem akarta, hogy azért gyűljenek köréje, hogy csupán jóllakjanak. Szerette volna sokkal...
2014.03.03 10:36
Két ember ment Pilátushoz, hogy Jézus eltemetéséhez engedélyt kérjen. Nikodémus és Arimathiai József. Péntek délután volt, közel a szombathoz. Miután az engedélyt megkapták, elhelyezték Jézus testét a sírban, ráhengerítettek egy követ, és elmentek, hogy megünnepeljék a szombatot. A zsidók nem...
2014.03.03 10:35
Izraelben a mi kultúránktól eltérően kötöttek házasságot. Az esemény általában este történt. A vőlegény eljött a menyasszonyért, akit aztán nagy kísérettel vittek a vőlegény házához, ahol a lakodalom több napig zajlott. A tíz szűzről szóló példázat alapja egy menyegző volt. Tíz lány várakozott a...
2014.03.03 10:35
Jézus tanítványaival elfogyasztotta a pászka vacsorát, utána kiment a Getsemáné-kertbe. Kiválasztott három tanítványt, és kérte őket, hogy virrasszanak vele, mert nagyon vágyott az együttérzésre, a megértésre. Amíg Jézus imádkozott és vért verítékezett, a tanítványok elaludtak. Jézus háromszor...
2014.03.03 10:34
Jézus Bethániába látogatott. Ott laktak barátai: Mária, Márta és Lázár. Amikor Jézus helyet foglalt náluk, Márta serénykedett, hogy a vendégének minden kényelmet biztosítson. Friss vizet hozott, hogy Jézus fáradt lábát felüdítse, az ételről is gondoskodott. Igyekezett szaporán végezni feladatát,...
2014.03.03 10:34
Jézus, halála előtt, utoljára volt együtt a tanítványaival. Olyan dolgokat igyekezett elmondani nekik, amelyek majd erősítik, vigasztalják őket a földi vándorlásuk alatt. Tudta, hogy bánatosak és nyugtalanok lesznek, ha megtudják, hogy elmegy tőlük. Arra biztatta őket, hogy higgyenek Atyjukban és...
2014.03.03 10:33
A vallásos izraelitáknak néha komoly fejtörést okozott az emberek besorolása. Ilyen kérdés volt az, hogy ki számít felebarátnak. Erre a kérdésre is példázattal felelt Jézus.             Jeruzsálemből Jerikóba ment egy ember. Útközben rablók...
2014.03.03 10:22
Jézus hallgatói között mindig akadtak olyanok, akik büszkék voltak vallásos magatartásukra. Az egyszerű embereket semmibe vették.             Ez alkalommal Jézus egy olyan példázatot mondott el, amely elgondolkodásra késztette az önhitt...
2014.03.03 10:21
Péter olyan ember volt, aki gyakran szólalt meg elsőként. Most egy kérdést tett fel Jézusnak: Hányszor kell megbocsátani? Még hétszer is? Péter arra számított, hogy Jézus meg fogja dicsérni, amiért ő még hétszer is kész megbocsátani annak, aki hibát követett el.  Jézus válasza az volt,...
1 | 2 | 3 | 4 >>